ट्रेडस
ट्रेडस
संस्थेत चालविले जाणारे व्यवसाय अभ्यासक्रम
NCVT ( National Council of Vocational Training ) Scheme
ड्राफ्ट्समन मेकॅनिक
इलेक्ट्रिशियन
फिटर
मेकॅनिक मोटार वेहिकल
मेकॅनिक रेफ्रिजरेटर ऍण्ड ए. सी.
मेकॅनिक डिझेल
मेकॅनिक ट्रॅक्टर
वेल्डर (गॅस व वीज)
पेंटर (ज.)
कॉम्पुटर ऑपरेटर ऍण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टन्ट
MSVBE ( Maharashtra State Board of Vocational Education ) शैक्षणिक पात्रता
डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिशियन
सी. सी. इन प्रीस्कूल टीच्चरर्स ट्रैनिंग कोर्स (प्रस्तावित)
TOYOTO Training
ऑटोमोबाईल डेन्ट रिपेअर
ऑटोमोबाईल पेटिंग
NCVT NCVT ( National Council of Vocational Training)
1
ड्राफ्ट्समन मेकॅनिक
कालावधी
2 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
2
इलेक्ट्रिशियन
कालावधी
2 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
3
फिटर
कालावधी
2 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
4
मेकॅनिक मोटार वेहिकल
कालावधी
2 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
5
मेकॅनिक रेफ्रिजरेटर ऍण्ड ए. सी.
कालावधी
2 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
6
मेकॅनिक डिझेल
कालावधी
1 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
7
मेकॅनिक ट्रॅक्टर
कालावधी
1 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
8
वेल्डर (गॅस व वीज)
कालावधी
1 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
9
पेंटर (ज.)
कालावधी
2 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
10
कॉम्पुटर ऑपरेटर ऍण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टन्ट
कालावधी
1 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
MSVBE MSVBE (Maharashtra State Board of Vocational Education)
1
डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रिशियन
कालावधी
2 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२५
2
सी. सी. इन प्रीस्कूल टीच्चरर्स ट्रैनिंग कोर्स (प्रस्तावित)
कालावधी
1 वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२५
TOYOTO Training TOYOTO Training
1
ऑटोमोबाईल डेन्ट रिपेअर
कालावधी
१ वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
2
ऑटोमोबाईल पेटिंग
कालावधी
१ वर्ष
शैक्षणिक पात्रता
१० वी पास
एकुण जागा
२१
© 2018 | Samarth ITI, Belhe.